Pranas Petrošius

LSDP Tauragės skyriaus pirmininkas

5.jpg 1.1.JPG 6.jpg 3.jpg 2.jpg 4.jpg 1.jpg.JPG 8.jpg 7.jpg

Tauragės socialdemokratai

 Mes, socialdemokratai, esame ir liksime ištikimi laiko patikrintoms socialdemokratinėms vertybėms: asmenybės laisvei, socialiniam teisingumui, solidarumui. Tai savo programoje skelbėme ir 2007 metais, kviesdami tauragiškius balsuoti už mūsų partijos Tauragės skyriaus programą ir kandidatus. Tauragiškiai  įsitikino, kad mes, socialdemokratai, laikomės duoto žodžio. Šiandien jie pagrįstai gali didžiuotis, matydami, kaip per pastaruosius ketverius metus pasikeitė mūsų miesto veidas, pagerėjo gyvenimas jame: viena po kitos rekonstruojamos miesto gatvės ir aikštės, tvarkomi skverai, rekonstruojami visuomeninės paskirties pastatai - bažnyčios, mokyklos, vaikų darželiai, ligoninės, bibliotekos ir stadionai, asfaltuojami rajono keliai, gerinama gyvenviečių infrastruktūra, įgyvendinami gamtosaugos projektai. Mums, socialdemokratams, didžiausia vertybė yra žmogus - jo gyvenimo kokybė, išsilavinimas, sveikata, orus gyvenimas sulaukus brandaus amžiaus. Būtent tiems fundamentaliems partijos tikslams įgyvendinti ir reikalingas toks svertas, kaip valdžia. Tik turėdama jūsų pasitikėjimą, mandato suteiktus įgaliojimus, partija rajono taryboje turi ir tikisi turėti ateityje tvirtą ir skaitlingą frakciją, galinčią konsoliduoti  visas kūrybines jėgas dirbti šviesesnės tauragiškių ateities labui. Mes esame pajėgūs kurti Tauragės ateitį, spręsti visas kasdieniškas problemas.

Mes nežadame – mes darome.

 

Socialdemokratų principai dirbant savivaldybės taryboje:

 

Taupus ir racionalus rajono biudžeto lėšų naudojimas.

Priimamų sprendimų viešumas ir skaidrumas.

Svarbiausių sprendimų priėmimas tik įvertinant rajono gyventojų nuomonę.

Didesnių galimybių seniūnijoms ir bendruomenėms suteikimas.

Kasmetinė atsiskaitomybė rajono gyventojams.

 

Pagrindiniai mūsų veiklos tikslai:

 

1.Sukurti geras gyvenimo sąlygas, patrauklią ir sveiką aplinką Tauragės rajono gyventojams, garsinant Tauragės vardą skatinti investicijas, gerinti verslo aplinką.

2. Deramai tarnauti rajono gyventojų interesams, mažinti socialinius skirtumus, užtikrinti sprendimų skaidrumą ir viešumą, besąlygišką jų įgyvendinimą.

3.Sudaryti palankias sąlygas švietimo ir kultūros plėtrai, sporto vystymui, poilsiui ir turiningam laisvalaikio leidimui

Vasario 16-osios g. 6

Mob. + 370 (657) 91365 

El. paštas: lsdptaurage@gmail.com

Darbo laikas: 

Antradienis 10.00-12.00

Ketvirtadienis 15.00-17.00